Opis szkody zalania mieszkania — co powinien zawierać?

Zalanie mieszkania to jedna z najczęstszych szkód, z jakimi mogą spotkać się właściciele i najemcy nieruchomości. W przypadku zalania mieszkania kluczowe jest szybkie i prawidłowe działanie, aby zminimalizować szkody i uzyskać należne odszkodowanie.

W artykule przedstawimy, jak zgłosić zalanie mieszkania, jakie informacje powinien zawierać opis szkody zalania mieszkania oraz jakie są najczęstsze przyczyny zalania.

Gdzie i jak zgłosić zalanie mieszkania?

W przypadku zalania mieszkania pierwszym krokiem jest zgłoszenie szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego. Warto to zrobić jak najszybciej, aby możliwe było sporządzenie protokołu szkód w obecności świadków oraz wyznaczenie rzeczoznawcy przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Zalanie mieszkania można zgłosić telefonicznie, mailowo lub osobiście w biurze ubezpieczyciela.

Wskazówki dotyczące zgłoszenia szkody

  1. Opis szkody zalania mieszkania: Opisz dokładnie, co się stało, jakie są widoczne uszkodzenia oraz jakie mogą być ukryte skutki zalania.
  2. Adres zalanego mieszkania: Podaj dokładny adres zalanego mieszkania, aby rzeczoznawca mógł je łatwo znaleźć.
  3. Nazwa zakładu ubezpieczeń i numer polisy: Upewnij się, że dostarczasz wszystkie dane dotyczące polisy mieszkaniowej.
  4. Dane właściciela mieszkania: Podaj swoje dane kontaktowe, aby ubezpieczyciel mógł się z Tobą skontaktować.

Co zawiera oświadczenie po zalaniu mieszkania?

Oświadczenie powinno zawierać szczegółowy opis szkody, dane właściciela mieszkania, adres zalanego mieszkania oraz informacje o polisie. Powinno również zawierać informacje o przyczynie zalania i przebiegu zdarzenia.

Przyczyny zalania mieszkania — zwróć uwagę na szczegółowy opis

Awaria instalacji wodno-kanalizacyjnej

Awaria instalacji wodno-kanalizacyjnej to jedna z najczęstszych przyczyn zalania mieszkania. Typowe miejsca awarii to łączenia rur, złączki, zawory oraz wszelkie punkty, gdzie instalacja może ulec uszkodzeniu. Awaria może wynikać z nieszczelnych połączeń, korozji elementów metalowych lub uszkodzeń mechanicznych. W przypadku wykrycia awarii kluczowe jest szybkie zgłoszenie szkody zalania mieszkania oraz natychmiastowe przystąpienie do naprawy, aby zminimalizować wyrządzone szkody.

Pęknięcia rur
Pęknięcia rur mogą być spowodowane starzeniem materiałów, niskimi temperaturami lub nadmiernym ciśnieniem w instalacji. Starsze rury, wykonane z materiałów podatnych na korozję, są szczególnie narażone na pękanie. Zimowe mrozy mogą prowadzić do zamarznięcia wody w rurach, co z kolei powoduje ich rozsadzenie. Aby uniknąć pęknięć, warto regularnie kontrolować stan instalacji i wymieniać stare, zużyte rury.

Zatkane odpływy
Zatkane odpływy mogą być wynikiem nagromadzenia odpadów, takich jak resztki jedzenia, włosy, tłuszcze czy inne zanieczyszczenia. Niewłaściwe użytkowanie instalacji, np. wrzucanie do zlewu substancji, które mogą zastygnąć i stworzyć blokadę, prowadzi do zatkania odpływów. Regularne czyszczenie i konserwacja odpływów może zapobiec tego typu awariom.

Awaria urządzeń
Awaria urządzeń domowych, takich jak pralki, zmywarki czy bojlery, to częsta przyczyna zalania mieszkań. W przypadku awarii pralki najczęściej dochodzi do wycieku wody z powodu uszkodzenia węża doprowadzającego wodę. Zmywarki mogą przeciekać w wyniku uszkodzenia uszczelek drzwi lub zatkania systemu odpływowego. Bojlery mogą ulec awarii w wyniku korozji zbiornika lub uszkodzenia zaworów bezpieczeństwa. Ważne jest regularne serwisowanie tych urządzeń, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Przecieki z instalacji grzewczych
Przecieki z instalacji grzewczych mogą wystąpić na skutek uszkodzeń rur, złączek czy zaworów w systemie centralnego ogrzewania. Takie przecieki mogą być trudne do zlokalizowania, ponieważ instalacja grzewcza często jest ukryta w ścianach lub podłogach. Regularna kontrola instalacji oraz szybka naprawa wykrytych uszkodzeń mogą zapobiec poważnym zalaniom.

Intensywne opady deszczu
Intensywne opady deszczu mogą prowadzić do przeciążenia systemów odwadniających, co z kolei może skutkować zalaniem mieszkania. Ekstremalne warunki pogodowe, takie jak burze czy długotrwałe ulewy, mogą spowodować, że woda zacznie przedostawać się do budynków przez nieszczelne dachy, okna czy fundamenty. Ważne jest regularne sprawdzanie stanu technicznego budynku oraz dbanie o odpowiednie odprowadzanie wody deszczowej.

Zalanie przez wodę gruntową
Wysoki poziom wód gruntowych w okresach topnienia śniegów lub ulewnych deszczy może wpłynąć na zalanie piwnic i parteru. Woda gruntowa może przenikać przez fundamenty budynku, szczególnie jeśli izolacja przeciwwodna jest niewystarczająca lub uszkodzona. Warto zadbać o odpowiednią izolację fundamentów oraz sprawdzić, czy system drenażowy wokół budynku działa prawidłowo.

Przecieki z dachu lub balkonów
Przecieki z dachu lub balkonów mogą być wynikiem złej izolacji, lub uszkodzeń pokrycia dachowego. Zły stan techniczny dachu, np. pęknięte dachówki, nieszczelne obróbki blacharskie czy uszkodzona membrana dachowa, może prowadzić do zalania wnętrza budynku podczas opadów deszczu. Regularne przeglądy i naprawy dachu mogą znacznie zredukować ryzyko takich przecieków.

Co jeszcze warto wiedzieć?

W przypadku zalania mieszkania przez sąsiada ważne jest ustalenie przyczyny zalania oraz zgłoszenie szkody do firmy ubezpieczeniowej sąsiada. W sytuacji, gdy sprawcą zalania jest zarządca budynku, należy również zgłosić szkodę zalania mieszkania do jego ubezpieczyciela.

Jeśli mieszkanie zostało zalane wyniku nieuwagi lub nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów, warto sprawdzić, czy ubezpieczenie mieszkania obejmuje takie sytuacje. W ramach polisy OC w życiu prywatnym można ubiegać się o pokrycie szkód wyrządzonych innym osobom, np. zalanie mieszkania sąsiadowi.

Opis szkody zalania mieszkania powinien być szczegółowy i zawierać wszystkie niezbędne informacje, takie jak adres zalanego mieszkania, numer polisy oraz dane właściciela mieszkania. Ważne jest również szybkie zgłoszenie szkody zalania mieszkania do towarzystwa ubezpieczeniowego oraz sporządzenie protokołu szkód w obecności świadków. Pamiętaj, że w przypadku zalania mieszkania, kluczowe jest ustalenie przyczyny zalania i poinformowanie odpowiednich osób oraz instytucji.

Jeśli potrzebujesz pomocy w osuszaniu zalanego mieszkania, skontaktuj się z nami na osuszarnia.pl. Oferujemy profesjonalne usługi osuszania i remontów po zalaniach.

570 45 45 05