Osuszanie budynków po powodzi — czy jest skuteczne?

Rok 1997 Wrocław. Jedna z największych jak dotąd katastrof naturalnych, która spowodowała ogrom zniszczeń. Mowa oczywiście o powodzi, w trakcie której, aż 40% miasta znalazło się pod wodą. Trudno sobie wyobrazić jak wielka tragedia dotknęła społeczeństwo. Wód powodziowych nie można lekceważyć.
Na szczęście do tak rozległych powodzi dochodzi raz na wiele lat, a kluczowym elementem odbudowy jest osuszanie budynków. I na tym aspekcie skupimy się w dzisiejszym artykule.

Mechanizm działania powodzi i szkody w budynkach

Mechanizm działania powodzi jest dość dobrze wszystkim znany, więc nie będziemy rozprawiać o ulewnych deszczach. Natomiast musimy mieć świadomość, że woda powodziowa nie tylko penetruje mury na zewnątrz budynku, ale też niezależnie od grubości ścian dostaje się do środka.
Szkody, jakie potrafi wyrządzić żywioł w ciągu pierwszej doby, są niewiarygodne.

Osuszanie budynku po powodzi — jak wygląda cały proces?

Proces osuszania dzielimy na etapy. Metody osuszania budynków po powodzi są nieco inne niż w przypadku zalania. Wynika to z trudności warunków prowadzenia prac. Jak więc wygląda takie osuszanie?

Oczyszczenie i odkażanie

W pierwszej kolejności konieczne jest oczyszczenie powierzchni ścian i odkażenie budynku. Należy usunąć wszystkie pozostałości po powodzi. Muł, błoto i inne zanieczyszczenia, które osadziły się na powierzchni ściany. Pełna dezynfekcja pomieszczeń jest nieunikniona. Nadmiar pleśni może spowodować nie tylko uszkodzenie struktury materiałów, ale także wpłynąć negatywnie na nasze zdrowie.

Usunięcie nadmiaru wody

Następnym punktem jest odprowadzanie wody. Nadmiar wody należy wypompować. Do tego zadania wykorzystywane są pompy, odkurzacze wodne, czy systemy odwadniające. Szybkie działanie pozwoli zminimalizować negatywny wpływ powodzi.

Osuszanie powietrza i materiałów

Kolejnym krokiem osuszania budynków po powodzi jest usunięcie wilgoci poprzez redukcję wilgotności wewnątrz budynku. Dotyczy to oczywiście wszystkich pomieszczeń. Na szczególną uwagę zasługują materiały wymagające specjalnego podejścia. Należą do nich: płyty gipsowo kartonowe, meble tapicerowane, czy wykładziny dywanowe.

Osuszanie domu — skuteczność i wyzwania

Skuteczność w dużej mierze zależy od stopnia zawilgocenia budynku. Należy dostosować metodę osuszania, określić stopień wilgotności muru, zbadać wilgotność powietrza — generalnie sprawdzić, czy wszystko, co zostało zamoczone, może zostać osuszone.

Czasochłonność

Ciężko jednoznacznie oszacować czas osuszania. Ilość czynników, które mają wpływ na długość prac w budynku po powodzi, jest ogromna. Osuszanie pomieszczeń musi zostać wykonane bardzo dokładnie, więc w skrajnych przypadkach potrwa to parę miesięcy.

Konieczność dokładności i profesjonalizmu

Efektywne osuszanie budynków należy powierzyć wyłącznie specjalistom. Jeśli osuszanie domu nie zostanie rzetelnie wykonane, to z czasem możemy spodziewać się kłopotów. Rozwój pleśni może wpłynąć negatywnie na nasze zdrowie, co wymusi kolejne remonty lub ponowne osuszanie ścian.

Wybór odpowiedniej metody osuszania

W zależności od konkretnego przypadku osuszane pomieszczenie lub budynek wymaga dobrania odpowiedniej metody. Jedną z nich jest osuszanie mikrofalowe, które świetnie sprawdza się przy usuwaniu pary wodnej ze ścian. Metoda mikrofalowa to oczywiście przykład. Praktykowane jest również osuszanie podposadzkowe czy osuszanie kondensacyjne.

Wskazówki dla właścicieli budynków

Osuszanie budynków po powodzi to proces czasochłonny. Od terminu rozpoczęcia prac do ich zakończenia właściciel budynku musi uzbroić się w cierpliwość. Niestety nie tak łatwo pozbyć się wilgoci z pomieszczeń. Na szczęście dzisiejsze urządzenia (działające nawet przy wilgotności względnej wynoszącej minimum 30%) i techniki pozwalają na wyeliminowanie skutków powodzi.

Osuszanie budynków po powodzi jest możliwe i przynosi zadowalające rezultaty. Dlatego niezależnie od poziomu zniszczeń i zawilgocenia nasza firma podejmie się każdego wyzwania.

570 45 45 05